ภาพกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อสม.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนและบ้านหนองแวง ร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,17:05   อ่าน 123 ครั้ง