ภาพกิจกรรม
การประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มึหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ
วันนี้ นายสุรภีร์  ค่ายหนองสวง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของคุณครูสุรีย์พร  ไชยศรีสุทธิ์  คณะครูและผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,15:43   อ่าน 282 ครั้ง