รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
104 หมู่ 10   ตำบลขามป้อม  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
เบอร์โทรศัพท์ 043706568


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :